160901 1330 & 1545 TTOC Evan, Lauren. Dylan, Robert - arbortrek